Mina tjänster

Samtliga av mina tjänster gränsar till samma frågeställning: varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra? Vägen till svaret och att gå från tanke via känsla till handling kan se olika ut. Du väljer det som passar dig bäst för stunden.

Mentorskap

Låt mig leda dig dit du vill

Professionell Coach

Från ett läge till ett annat

Föreläsning

Inspirations och Insiktsföreläsningar

Mitt bidrag till din framgång

Jag kan vara ditt stöd och supporter när du exempelvis har frågor som:
När du vill få hjälp med att hantera problem eller svåra uppdrag/situationer När du vill ta fram dina styrkor och undanträngd kreativitet
När du vill bli medveten om syfte och mål i livet
När du vill skapa förändring i ditt arbetsliv
När du vill finna en mening och balans i livet
När du vill stärka din självkänsla
När du vill ta ansvar för din hälsa
När du vill hitta dina drivkrafter, ideal och värderingar som styr dig

Mentorskap

Första samtalet är kostnadsfritt. Det kan vara via telefon, Skype eller personligt möte. Om vi ser att ett samarbete kommer bli givande så ses vi med den intervall vi bestämmer. Ett mentorskap brukar vara från sex månader till ett år. Tanken är att stödet ska finnas över tid då det ofta förändras för oss med tiden.

Professionell Certifierad Coach

Första samtalet är kostnadsfritt. Det kan vara via telefon, Skype eller personligt möte. Om vi ser att ett samarbete kommer bli givande så bestämmer vi ett upplägg med ett antal möten. Ett samarbete inom coachning brukar vara tre till sex månader med överenskommet antal möten beroende på din situation och mål. Du kan med fördel verifiera mitt certifikat på International Coaching Federations hemsida coachingfederation.org

Föreläsningar

Jag föreläser om Ledarskap, Värdegrund och vad det innebär att vara människa!. Kontakta mig för en utförligare beskrivning samt anpassning för just ditt tillfälle och syfte. Jag anpassar alltid mina föreläsningar till uppdragsgivaren och åhörare.

Emotionell Intelligens

Jag initierar, analyserar återkopplar bedömningar inom emotionell intelligens via EQ-I 2.0™ samt EQ-360™.

EQ-I 2.0™ är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. EQ-I 2.0™ mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester.